Raspberry Pi Print Server

Raspberry Pi ako print server

 

Určite to mnohí poznáte. Máte doma alebo v práci staršiu, ale kvalitnú tlačiareň, no bohužiaľ nepodporuje sieťovú tlač. V dnešnej dobe mobilných zariadení to môže byť značný problém, kedže často potrebujeme tlačiť priamo z mobilu, tabletu, alebo jednoducho potrebujete zdieľať tlačiareň pre viacerých zamestnancov.

Vo všeobecnosti máme teda dve možnosti:

 • Kúpiť si novú tlačiareň s podporovu sieťovej tlače, čo môže stáť aj stovky EUR, v závislosti na tom akú tlačiareň potrebujete
 • Postaviť si pred tlačiareň tlačový server (print server) do ktorého pomocou USB kábla pripojíme našu staršiu tlačiareň. Ako tlačový server nám može poslúžiť Windows, Linux server, HW appliance alebo Raspberry Pi. 

 

Pozrime sa teda na druhú možnosť, a ukážeme si krok za krokom, ako si postaviť Print Server na Raspberry Pi.

Potrebujeme teda už spomínaný Raspberry Pi a tlačiareň.

 V našom príklade precujeme s Raspberry Pi s už nainštalovaným operačným systémom Debian. Inštalácii operačného systému sa v tomto príspevku nebudeme venovať.

1.      Zapojíme si hardvér

Po zapojení a spustení vášho Raspberry Pi, sa ubezpečte že je pripojený do vašej domácej, alebo firemnej siete.

Poznámka: Váš Raspberry Pi, môžete ovládať vzdialene cez SSH, alebo lokálnym pripojením. Pri lokálnom pripojení potrebujete ešte klávesnicu, myš a monitor alebo TV s HDMI portom. V našom príklade sa na Raspberry pripájam vzdialene a stačí mi teda obyčajný tablet alebo smartfón.

 

2.       Inštalácia aktualizácií

Skôr ako začneme, ubezpečíme sa, že náš Raspberry Pi má nainštalované všetky aktualizácie. Aktualizovanie operačného systému môže trvať aj niekoľko minút.

 

sudo apt-get update

 

3.      Inštalácia tlačovej služby CUPS (Common UNIX Printing System)

 

CUPS je modulárny tlačový systém pre UNIXové operačné systémy. Táto služba premení váš Raspberry Pi na tlačový server (Print Server).

 

sudo apt-get install cups

 

Systém vás vyzve na potvrdenie, či naozaj chcete inštalovať CUPS, potvrďte že áno

 

y + ENTER

 

Po úspešnej inštalácií CUPS, priradíme užívateľovi pi, skupinu práv lpadmin, ktorá má práva na configuráciu tlačiarní v CUPS.

 

sudo usermod -a -G lpadmin pi

 

V ďalšom kroku, je potrebné povoliť vzdialenému užívateľovi (remote user) pripojenie na tlačovú službu. Pôvodné nastavenia CUPS povoľujú iba lokálneho užívateľa. Naším cieľom je ale sieťová tlač pre každého užívateľa pripojeného do našej domácej, alebo firemnej siete.

 

sudo cupsctl —remote-any

 

Po tejto zmene je potrebné reštartovať službu CUPS 

 

sudo /etc/init.d/cups restart

 

4.      Zdieľanie tlačiarne s operačným systémom Windows

V prípade, že plánujete sieťovú tlačiareň pripájať na počítače s operačným systémom Windows, je potrebné nainštalovať SAMBA.

SAMBA nám poskytuje službu zdieľania súborov a tlačiarní pre operačné systémy Windows cez SMB protokol.

 

sudo apt-get install samba

 

v určitom kroku inštalácie nás vyzve na potvrdenie, či používame distribúciu WINS nastavení cez DHCP, v našom prípade zvolíme NO.

 

Po úspešnej inštalácii je potrebné SAMBA nakonfigurovať

sudo vi /etc/samba/samba.conf

Otvorí sa vám okno s VI editorom

Zmente nasledujúce parametre a uložte zmeny v /etc/samba/samba.conf

Potrebné zmeny:

V sekcii [Printers]

Pôvodná hodnota:

guest ok = no

Nová hodnota:

guest ok = yes

 

V sekcii [Print $]

Pôvodná hodnota:

Read only = yes

Nová hodnota:

Read only = no

 

Poznámka: Zopár inštrukcií ako pracovať s vi editorom (pozor na veľké/malé písmená)

 • Pohyb kurzora ovládame pomocou šípok na klávesnici
 • i – vlkadanie znakov (písanie znakov od kurzora)
 • R – prepíše znaky od kurozar ďalej
 • r – nahradí znak
 • dw – zmaže slovo na ktorom sa nachádza kurzor
 • wq – write and quit, uložiť zmeny a ukončiť editor

 

Po zmene konfigurácie je potrebné službu reštartovať

sudo systemctl restart smbd

 

5.      Zdieľanie tlačiarne s operačným systémom iOS/Mac OS

Apple zariadenie využívaju službu AirPrint pre pripojenie sieťovej tlačiarne. AirPrint využíva na komunikáciu protokol Bonjour. Avahi démon, ktorý si nainštalujeme v nasledujúcom kroku, využíva práve protokol Bonjour na komunikáciu medzi vaším Apple zariadením a Raspberry Pi zariadením.

 

sudo apt install avahi-daemon

 

po úspešnej inštalácií je potrebný reštart vášho Raspberry Pi

 

sudo reboot

 

6.      Nastavenie vašej tlačiarne

 

 • Otvoríme si webový prehliadač, do vyhľadavácieho okna napíšeme

 

Http://<IP adresu>:631

 

Poznámka:

(Ak na vaše Raspberry pristupujete lokálne, tak do vášho prehliadača napíšte IP adressu alebo localhost a port 631, napríklad, http://localhost:631)

 

Zobrazí sa vám grafické rozhranie vášho CUPS Print servera.

 • Z menu v hornej lište vyberte Administration

 

 • Zvoľte add printer

 • Ak je vaša tlačiareň pripojená na váš Raspberry Pi, mala by sa automaticky zobraziť v zozname lokálnych tlačiarní. V našom prípade je to tlačiaren HP LaserJet P1005. Označíme si ju pokračujeme do dalšieho okna

 • V nasledujúcom okne si môžeme našu tlačiaren pomenovať. Kedže naším cieľom je zdieľaná tlačiareň pre každého užívaťeľa v našej sieti, nezabudnite zaškrtnúť Sharing: Sahre this printer

 • Nasledujúci krok je zvolenie správneho ovládača pre vašu tlačiareň. V ideálnom prípade ju nájdete v zozname. Ak tam ale nie je, je nutné si ovládač stiahnut z internetu.

 

 

7.      Ako tlačiť priamo zo zariadenia android

Vaše android zariadenie by malo sieťovú tlačiareň nájsť automaticky. V nasledujúcom kroku je príklad, ako vytlačiť poznámky z Notepad aplikácie.

Otvoríme si aplikáciu Notepad

 1. Rozbalíme si rolovacie menu
 2. Naša sieťová tlačiaren by sa mala automaticky zobraziť v menu, zolíme si teda HP laserJet P1005 @ Raspberrypi
 3. zvolíme tlač

 

8.      Ako tlačiť priamo z Apple zariadenia iOS/Mac OS

Podobne ako s Android zariadením aj vaše Apple zariadenie si nájde tlačiareň automaticky cez AirPrint.

Následý príklad ako vytlačiť poznámky:

Otvoríme si aplikáciu poznámky, zvolíme dokument ktorý chceme tlačiť.

 1. Rozbalíme si rolovacie menu
 2. Z rolovacieho menu vyberieme odoslať kópiu
 3. Zvolíme tlačiť
 4. Automaticky by sa nám mala zobraziť naša sieťová tlačiareň v našom prípade HP LaserJet P1005
 5. Zadáme tlačiť

 

9.       Zhrnutie

 Prečo to celé vôbec robiť? No možností je viacero:

 • ekonomické hľadisko, výmena tlačiarne môže stáť dvojnásobok alebo viac v porovnaní s nákupnou cenou Raspberry Pi
 • ekologické hľadisko, využiť starší ale stále funkčný hardvér, ktorý by inak skončil na skládke
 • Smart home, Raspberry Pi viete využiť na stovky iných úloh, nemusí mať funkcíu iba tlačového servera. Môžete k nemu pripojiť starý externý disk a vytvoriť si sieťové úložisko, premeniť ho na multimediálne centrum, ovládanie osvetlenia domácnosti a mnoho dalších úloh, na čo všetko ho využijete je len na vás.

 

Ak uvažujete o výmene vašej tlačiarne, alebo o podobnom riešení formou tlačového servera, ale neviete sa rozhodnúť, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@elkano.sk, alebo telefonicky.

Spracovanie dát
Schovať